O olejoch

Niečo o olejoch

Motorové oleje
Vzhľadom na to, že veľa ľudí premýšľa, aký motorový alebo iný olej dať do svojho plechového miláčika a nevie, akého výrobcu, značku, typ a označenie motorového oleja vybrať a podľa čoho vlastne správny olej vybrať, tu je zopár informácií týkajúcich sa motorových olejov.

Mýtus minerálneho, polysyntetického a syntetického oleja 

Citácie z niektorých internetových diskusií:
“… 15W/40 je minerál, 10W/40 je polosyntetika a 5W/40 je plná syntetika …”
“… Minerálne oleje rýchlejšie degenerujú pôsobením vzdušnej vlhkosti a kyslíka …”
“… V mestskej premávke sa skracuje výmenná lehota o 1 / 3, ak nepoužívate plnú syntetiku …”

Motorové oleje sú dnes len dobré alebo lepšie, ak teda neberieme lacné oleje pre staré motory. Každý olej má menší alebo väčší podiel minerálnej zložky, aj keď je na etikete napísané “syntetický” alebo “plne syntetický”. Niektorý výrobca na etikete uvedie aspoň “vyrobené syntetickou technológiou” alebo “vyrobené HT syntézou”. Iní výrobcovia stále trvajú na názve plne syntetický olej. V praxi sa ukázalo, že najmenej jeden olej SAE 5W-40 známeho výrobcu je označený ako “plne syntetický”. A to napriek tomu, že v ňom nie je ani stopa po syntetickom oleji.

olej

 

Motorové oleje a odporúčania výrobcu

Interval výmeny
Odporúčaný interval výmeny oleja udáva výrobca motora ako maximálna. U dnešného vozového parku prevažuje interval 15 tis. km, u nových aut je vidieť snahu o predĺženie intervalu výmeny oleja na 20 až 50 tis. km. U automobilov prevádzkovaných v mestskej premávke alebo na krátke trasy s častým studeným štartom je nutnosť znížiť interval výmeny oleja približne na 10-12 tis. km a nepovažovať hodnotu 15 tis. km za dogmu. “Kvalitnejší” olej nevydrží dlhšie ako “menej kvalitný”, pretože interval výmeny je daný, okrem iného aj konštrukciou motora, typom spaľovaného paliva, konstrukciou palivového a vzduchového filtra a pod.

Odporúčaný motorový olej
Tu je na mieste zdôrazniť, že výrobca motora neodporúča určitú viskozitnú triedu oleja (napr. SAE 10W-40). Tu si musí voliť každý “užívateľ” sám podľa toho, akú prevádzku auto potrebuje (mestská premávka, krátke trasy, dlhé trasy a po diaľnici atď), či chce šetriť palivo (ľahkobežný olej), alebo podľa toho, akú má spotrebu oleja ( viskóznější olej pre utesnenie piestu vo valci).
Výrobca neodporúča ani to, či olej má byť syntetický alebo polosyntetický alebo minerálny. A už vôbec nemožno odporúčať určitého výrobcu oleja, to by mal obchodný súd okamžite prácu. Iná otázka však je, s kým majú zmluvu autorizovaní predajcovia automobilov alebo príslušné autoservisy.
Jediný predpísaný parameter motorového oleja je jeho výkonová špecifikácia. Súčasťou každej výkonovej špecifikácie je aj požiadavka na minimálnu vysokoteplotnú viskozitu (HTHS – High Tepmerature High Shear). To je jediný viskozitný parameter, ktorý výrobca motora odporúča a ktorý by mal byť vždy dodržaný.
U väčšiny značiek automobilov je výkonnosť oleja doporučovaná podľa klasifikácie ACEA, väčšinou potom A2/B2 a A3/B3, príp. i B4. Tieto špecifikácie dnes spĺňajú takmer všetky bežné motorové oleje, ak vylúčime oleje pre staršie motory (známy Mogul Super alebo M6 a i.). Niektorí výrobcovia sa spoliehajú na vlastnú špecifikáciu, najznámejší je koncern VW. Oleje na našom trhu sú však prispôsobené aj týmto špecifikáciám a je naozaj z čoho vyberať. Otázkou však zostáva, čo je nutné vyberať. Rozumiem tomu, že každý má svoju obľúbenú značku oleja, ale nemožno tvrdiť, že ten či onen olej je kvalitnejší alebo dokonca najlepší. Veď všetky oleje s rovnakou špecifikáciou splnili úspešne motorové testy. Ako tie testy splnili, s akou rezervou, to vie len výrobca oleja, nie už konkurenčná firma a už vôbec nie bežný spotrebiteľ.

Fenomén syntetika – polosyntetika – minerál 
Fenomén syntetických, polosyntetických a minerálnych motorových olejov sa prejavuje aj v tom, že tieto termíny sú často určované ako viskozitné vlastnosti, tak i kvalita olejov. Pritom to spolu vôbec nesúvisí! Z minerálnych olejov možno namiešať olej v podstate s akoukoľvek viskozitou. Tá ale nič nehovorí o kvalite oleja. Tzv. výkonové vlastnosti, kvalita olejov, sú dané predovšetkým použitou aditiváciou. Tá je rozhodujúca pre konečnú kvalitu motorového oleja. Samozrejme tiež záleží na kvalite základového oleja. A to či už je syntetický alebo minerálny.

olej 2

Kvalita oleja je zrejmá najmä zo špecifikácií uvedených na štítku obalu. Tak napríklad oleje SAE 15W-40, 10W-40, 5W-40 a 0W-40. Každý z nich môže mať výkonovú špecifikáciu ACEA A3/B3, príp. i B4. Z toho je zrejmé, že výkon, kvalita a životnosť môže byť úplne rovnaká. Rozhodne teda nemusí platiť, že čím je údaj xW nižší, tým je vyššia kvalita a životnost oleja a olej vydrží v motore dlhšie. Toto je naozaj úplný nezmysel. Oleje SAE 0W-40 alebo 5W-40 majú lepšie viskozitné vlastnosti, rýchlejšie sa v motore dopravujú na všetky mazané miesta. Ale kvalitou a životnosťou sú úplne rovnaké ako oleje SAE 10W-40 alebo 15W-40. Tzn. úspešne prešli rovnakými motorovými testami, kde všetky dosiahli vyhovujúce výsledky.

Rozdeľovanie olejov na minerálne, polysyntetické a syntetické je prežitok zo 70. a 80. rokov minulého storočia. Vtedy to malo aj svoj praktický význam. V dnešnej dobe to však už nič nehovorí a tieto termíny by sa nemali už vôbec používať. Veď aj rešpektované inštitúcie API, SAE a ACEA je aj na začiatku 90. rokov minulého storočia vyradili zo svojho slovníka.

 

 

 

Kvalita motorových olejov 


Ako je vidieť z internetových diskusií, ešte stále u nás vládne fenomén minerálneho a syntetického oleja. Čo je syntetické je kvalitné, čo je minerálne, je zlé alebo aspoň menej kvalitné. Minerálne oleje sú dnes už natoľko kvalitné, že sa používajú na výrobu aj tých najkvalitnejších motorových olejov.
Ani z viskozitnej charakteristiky olejov (napr. SAE 10W-40) nemožno vyvodiť kvalitu motorového oleja. Je ale pravda, že na výrobu olejov (napr. SAE 5W-40) musia byť použité kvalitnejšie základové oleje (ale nie nevyhnutne syntetickej!) Ako na výrobu napr SAE 15W-40. Dôvodom sú požiadavky oleja SAE 5W-40 na vyšší viskozitný index. Jediným ukazovateľom kvality motorového oleja sú výkonové špecifikácie API, ACEA, príp. i firemné výkonové špecifikácie, napríklad VW, Ford alebo GM a ďalšie. Súčasťou výkonových špecifikácií je aj údaj o tzv. HTHS viskozite, ktorá určuje použiteľnosť oleja v určitom motore.

Potrebná teória … 

HTHS viskozita
Meria sa pri 150 °C a dáva v podstate informácie o sile (hrúbke) mazacieho filmu pri tejto teplote. Normálna HTHS viskozita má hodnoty vyššie ako 3,5 mPa•s, niektoré moderné oleje, najmä typu longlife majú HTHS viskozitu zníženú na hodnotu 2,9-3,5 mPa•s. Niektoré oleje SAE 0W-20 majú HTHS viskozitu ešte nižšie, medzi 2,6-2,9 mPa•s. Čím je hodnota HTHS viskozity vyššia, tým silnejší je povrchový olejový film. Každý výrobca automobilu tým, že odporučí určitú výkonovú úroveň oleja (ACEA, VW, GM, Ford …), súčasne tiež určuje minimálnu hodnotu HTHS viskozity oleja.
ACEA špecifikácie
Tieto špecifikácie majú 3 rôzne stupnice: A – pre benzínové motory, B – pre ľahké dieselové motory a E – pre veľkoobjemové dieselové motory. Za týmito písmenami je ešte jedna číslica, napr. ACEA A3/B3, B4, ktorá udáva, pre ktoré motory je olej vhodný.
Uvedený príklad je vhodný pre najmodernejšie oleje s normálnou hodnotou HTHS viskozity, tj nad 3,5 MPa•s. Oleje ACEA A2 alebo B2 sú výkonovo o stupeň nižšie. Ale pozor – neplatí, že oleje A1 sú menej výkonné alebo ACEA A1/B1 a ACEA A5/B5 sú výkonnejšie ako ACEA A2 alebo A3 (s označením B je to podobné). Špecifikácie A1/B1 a A5/B5 sú určené pre moderné a veľmi výkonné oleje so zníženou HTHS viskozitou medzi 2,9-3,5 MPa•s (napr. longlife oleje pre koncern VW). Vzhľadom k zníženej HTHS viskozite ich nemožno použiť do motorov, kde sa odporúčajú oleje ACEA A2/B2 alebo A3/B3, B4. ACEA A4 sa neprideľuje.
Číslice u stupnice E v podstate zodpovedajú kvalite oleja, ale odrážajú sa tu aj niektoré požiadavky súvisiace s emisnými limitmi.

API špecifikácia

 
Táto špecifikácia je medzi motoristami pomerne známa, aj keď zo všetkých výkonových špecifikácií toho hovorí najmenej. Najnovšie špecifikáciu API môžu mať aj napr. oleje určené pre americký trh, ktoré svojou kvalitou výrazne zaostávajú za európskymi olejmi. Aj čo sa týka HTHS viskozity sú API špecifikácie prispôsobené pre americký trh a nemusia vyhovovať požiadavkám európskych výrobcov motorov.

VW špecifikácie

 
Tzv. longlife oleje VW 503.00/506.00 (/ 506.01) majú zníženú HTHS viskozitu a môžu sa použiť len do motorov, kde je táto nižšia viskozita povolená.

Záverom
Je zrejmé, že ak majú dva oleje rovnakú špecifikáciu (napr. ACEA alebo VW), jedná sa o kvalitou ekvivalentné motorové oleje. Nezáleží na značke oleja, na jeho viskozitnej triede alebo na tom, či je olej minerálny alebo syntetický. Meradlom je iba údaj o výkonovej špecifikácii! Môže sa teda stať, že oleje SAE 10W-40 a SAE 5W-40 majú rovnakú špecifikáciu ACEA A3/B3. Ide teda kvalitou a životnosťou o rovnocenné oleje. Aj keď sa niekomu môže zdať, že SAE 15W-40 je len “sprostý minerál”. Oba oleje prešli rovnakými motorovými testami a motor po prebehnutí testov bol v oboch prípadoch rovnako čistý, inak by olejom nebola priznaná rovnaká výkonová špecifikácia.

Viskozitné vlastnosti motorových olejov 

Najprv je potrebné zdôrazniť, že viskozitné údaje nemajú nič spoločného s kvalitou či životnosťou oleja, ani s kvalitou mazania a ani s tým, či je olej “syntetický”, “minerálny” alebo nejaký iný. Viskozitné údaje podávajú informáciu o tom, ako ľahko alebo ťažko možno olej prepravovať na potrebné miesta, ako moc je olej tekutý, riedky alebo naopak hustý. Odborne sa tomu hovorí čerpateľnosť a viskozita oleja. Čerpateľnosť oleja sa meria pri záporných teplotách až -35 °C, viskozita sa meria pri 100 °C, teda približne pri prevádzkovej teplote oleja.

olej 3

Zimné číslo 


Viskozitné špecifikácie majú väčšinou tvar napr. SAE 15W-40, SAE 5W-40, SAE 0W-30 a pod. Prvé číslo udáva vlastnosti oleja pri nízkych teplotách, t.j. čerpateľnosť oleja. Čím je toto číslo nižšie, tým bude olej tekutejší v zimných mrazoch a tým lepšie ráno naštartujeme studený motor a rýchlejšie sa aj olej dostane na všetky potrebné miesta. U studeného motoru to v zime môže pri oleji SAE 15W-40 trvať napríklad aj 20 sekúnd, zatiaľ čo pri oleji SAE 0W-30 pri rovnakých podmienkach napríklad len 1 sekundu (hodnoty uvádzam len ako príklad). Dnes sa čoraz viac presadzujú motorové oleje s čo možno najnižším zimným číslom. Dôvodom je lepšia ochrana motora pri studených štartoch, kedy na kritických miestach motora nie je ešte dostatočné množstvo oleja. Čím skôr sa celý motor premaže, tým menej trpí a tým sa zvyšuje jeho životnosť.

Letné číslo

 
Druhé číslo informuje o viskozite oleja pri približnej prevádzkovej teplote oleja. Čím je toto číslo vyššie, tým je olej pri prevádzke automobilu hustejší a tým väčší odpor kladie proti vzájomnému pohybu trecích plôch. V časoch jednosezónnych olejov sa hlásilo len toto číslo. Ak teda máme oleje SAE 15W-40, 10W-40 a 5W-40, pri prevádzkovej teplote budú mať všetky tieto oleje rovnakú viskozitu a nebude medzi nimi v tomto smere žiadny rozdiel. Rozdiel bude iba vo fluiidite (tekutosť) a čerpateľnosti pri nízkych teplotách.

Viskozitní index

 
Väčšinou platí, že čím je rozdiel zimného a letného čísla väčší, tým kladú pohybujúce sa súčasti motora menší odpor a tým je nižšia spotreba paliva. Nižšie zimné viskozitné číslo zabezpečí úsporu paliva so studeným motorom a nižšie letné číslo potom úsporu paliva pri prevádzkovej teplote motora. Z týchto dôvodov možno len odporučiť používanie nízkoviskóznych olejov, tzv. ľahkobežných (napr. SAE 5W-30) s doporučenou výkonovou špecifikáciou. Aj keď sú tieto oleje drahšie, extrémom sú potrebné longlife oleje SAE 0W-30, úspora paliva väčšinou všetko vynahradí. Nevýhodou ľahkobežých olejov je mierne zvýšená hlučnosť motora a možnosť vyššej spotreby oleja. U automobilov s menším počtom ročne najazdených km (cca do 10 tis. km) alebo pri prevažujúcej mimomestskej a diaľničnej prevádzke je potom ekonomicky účelné volit oleje napr. SAE 10W-40 alebo 15W-40. Tieto oleje je dobré tiež zvoliť v prípade zvýšenej spotreby motorového oleja, kedy pomôžu dotesniť piest vo valci a môžu prispieť k zníženiu spotreby oleja.

Náhrady motorových olejov 


Vzájomná miešateľnosť olejov
Všetky motorové oleje sú navzájom miešateľné. Ak zmiešate akékoľvek dva alebo viac motorových olejov, nikdy sa nič nezrazí, nescukne a pod. Problémy s miešateľnosťou boli niekedy v druhej polovici 70. rokov minulého storočia a to v čase, keď sa ešte len začínalo so syntetickými olejmi. Dnes už tento problém v žiadnom prípade nehrozí, nikto si dnes nedovolí vyrobiť motorový olej, ktorý by s ostatnými nebol miešateľný.
Problém pri miešaní rôznych olejov je, že sa môže zmeniť viskozitná charakteristika oleja. Zmiešaním dvoch rôznych motorových olejov napr. SAE 5W-40 a SAE 15W-40 nemusí vzniknúť “polosyntetika” SAE 10W-40, ale niečo úplne iného. Príčinou je interakcia rôznych modifikátorov viskozity sa základovými olejmi. Núdzovo je teda možné zmiešať všetko a motoru to príliš neuškodí. Vždy je však potrebné dodržiavať požiadavku motora na minimálnu HTHS viskozitu.

Karbónové usadeniny 

Často diskutovaným problémom je vzájomná náhrada “minerálneho” oleja a “plnej syntetiky”. V povedomí motoristov prežívajú stále problémy starých škodoviek, ktoré v čase ich výroby boli plnené motorovými olejmi s malým množstvom detergentov. Pri dnešných moderných olejoch sa s takýmto problémom už nestretneme. I tie opovrhované “minerálne” oleje SAE 15W-40 majú dostatok detergentných a dispersantných aditív a motory sú po ich používaní rovnako čisté ako pri používaní “plnej syntetiky”. Samozrejme za predpokladu, že oleje majú rovnakú alebo podobnú výkonovú špecifikáciu. Všetky dnešné moderné oleje sú natoľko kvalitné, že je možná náhrada čohokoľvek, čímkoľvek a kedykoľvek.

Prvá náplň a zábeh motora
Dôvodom používania “minerálnych” olejov SAE 15W-40 ako prvých náplní do niektorých automobilov je v cene olejov, tieto oleje sú lacné. Určite nie je cieľom tvorba akýchkoľvek usadenín. Moderné oleje ani nedávajú šancu, aby sa akékoľvek usadeniny pri správnom používaní oleja vytvorili.

Mazacie schopnosti motorového oleja 


Ideálny stav je vtedy, keď medzi dvoma trecími povrchy je celistvá vrstva oleja, ktorá oba povrchy oddeľuje a nedochádza teda k ich vzájomnému kontaktu. Takýto stav je v bežnom motore úplne prevažujúci. Ak na obidva povrchy pôsobí prítlačná sila (napr. ozubené kolesá v prevodovke), hrúbka olejovej vrstvy sa začne tenčiť, vrstva oleja sa môže aj porušiť a olej môže byť vytlačený von. V tomto prípade hovoríme o tzv. limitnom alebo dokonca suchom trení. Práve kvôli týmto prípadom sa pridávajú do olejov vysokotlakové alebo protioderové prísady. Vždy je však cieľom, aby k týmto prípadom nedochádzalo.

Pevnosť mazacieho filmu 
Moment, kedy môže dôjsť k porušeniu celistvosti filmu je daný pevnosťou mazacieho filmu. Z bežne udávaných parametrov motorového oleja sa dá najlepšie orientovať z údajov HTHS (High Temperature High Shear) viskozity. Čím je HTHS viskozita vyššia, tým je väčšinou vyššia aj pevnosť mazacieho filmu.
Niektoré ľahkobežné oleje (väčšinou SAE 5W-30 a 0W-30) majú zníženú hodnotu HTHS viskozity, ktorá je však stále úplne dostatočná pre kvalitné mazanie väčšiny moderných motorov. Na pevnosť mazacieho filmu pôsobí aj teplota v motore. Zvýšenie teploty spôsobí zníženie viskozity oleja a tým sa zmenší aj hrúbka mazacieho filmu. Preto sa v tepelne namáhaných súťažných motoroch používajú oleje napr. SAE 10W-50 alebo 10W-60, aby sa aj pri vyšších teplotách zabezpečila dostatočne silná vrstvička oleja medzi trecími plochami. Pre bežné motory je však použitie týchto olejov zbytočné a môže byť pre motoristu aj nevýhodné z dôvodu vyššej spotreby paliva.
Vzťah medzi HTHS viskozitou a použiteľnosťou oleja je možné doložiť aj na príklade nových benzínových turbomotorov koncernu VW, ktoré musia byť mazané longlife olejom VW 503.01. Tento olej má vyššiu HTHS viskozitu (nad 3,5 MPa•s) ako bežnejšie longlife oleje VW 503.00/506.00/506.01 (2,9-3,5 MPa•s) pre ostatné motory, aj keď obe oleje môžu byť v rovnakej viskozitnej triede SAE 0W-30.

Zážihové motory 
U benzínových motorov je životnosť motorového oleja viac závislá na samotnej kvalite oleja. V benzínových motoroch je vďaka spaľovaniu benzínu a vďaka jeho vyššej spotrebe oproti nafte vyššia teplota, čo má vplyv na rýchlejšiu chemickú degradáciu oleja.
Vznetové motory 
Veľakrát sa stáva, že po analýze vyjazdeného oleja z dieselového motora je olej ešte úplne v poriadku, je veľmi málo chemicky degradovaný a mohol by byť ešte ďalej prevádzkovaný. Jediné, čo tomu bráni, je veľké množstvo sadzí v oleji. Sadze vznikajú spaľovaním nafty, rozmer ich čiastočiek je veľmi malý, približne desatina mikrometra a na olejový filter sa nezachytia.
Nepoužívajte zbytočne kvalitnejšie oleje ako predpisuje výrobca motora. Faktory, ktoré u dieselových motorov obmedzujú životnosť oleja, sú väčšinou inde ako v kvalite oleja. V minulosti obmedzovala životnosť olejov v dieselových motoroch aj kvalita nafty, t.j. obsah síry v nafte. Tento faktor je však už dlhšiu dobu odbúravaný stále sa zvyšujúcou kvalitou nafty.

Kedy meniť motorový olej 
Na životnosť v benzínovom alebo dieselovom motore a teda na výmenný interval má vplyv naozaj veľmi veľa faktorov a nie je jednoduché stanoviť optimálny kilometrový výkon pre konkrétny automobil. Limit, ktorý odporúča každá automobilka, je vždy maximálny a nemusí vyhovovať práve prevádzke vášho automobilu.
Odporúčanie – dodržujte maximálne výmenné intervaly motorového oleja a pri častejších jazdách v mestskej premávke alebo so studeným motorom tieto limity skráťte približne o 20-30%.
Vždy sa pri všetkých olejov sa donedávna ukazoval čas použiteľnosti v motore jeden rok, teraz niektoré automobilky pre niektoré nové motory pripúšťajú aj dva roky. Niektorí motoristi si pletú túto dobu použiteľnosti oleja v motore s dobou skladovateľnosti oleja v originálnych a uzavretých obaloch, ktorá sa u dnešných motorových olejov udáva 4-5 rokov.

Zdieľaj článok:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Časový limit je vyčerpaný. Znova načítajte kód CAPTCHA.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.