Povinná výbava v zahraničí

Belgicko

Bezpečnostné pásy, zadržiavacie systémy: použitie bezpečnostných pásov je povinné pre každú osobu na predných i zadných sedadlách. Pásy musia mať aj všetky vozidlá pre dopravu 8 a viac osôb. Dieťa do 135 cm môže byť prevážaný v detskej sedačke alebo zadržiavacom zariadení. Ak ich nemá, môže prepravovať len vzadu za použitia bezpečnostný pás. Deti do 3 rokov na prednom aj zadnom sedadle môžu byť prepravované len v schválenej typu autosedačky zodpovedajúcu hmotnosti dieťaťa. Vodič a spolujazdec na motocykli musí mať ochrannú prilbu. Osvetlenie: predné svetlá do hmly nie sú povinné. Ak sú použité, musí byť vždy v páre. Zadné hmlovky sú povinné, ak je znížená viditeľnosť pod 100m a za silného dažďa. Vodiči mopedov a motocyklov musia jazdiť celoročne s rozsvietenými svetlami. Výstražný trojuholník: je povinný, hasiaci prístroj je povinný len pre vozidlá registrované v Belgicku. Hĺbka dezénu pneumatík je 1,6 mm, u mopedov 1mm. Reflexná vesta: Je povinné a musia byť v dosahu vodiča.

Bielorusko

Detský zadržiavací systém: deti do 12 rokov veku nesmú sedieť na predných sedadlách. Bezpečnostné pásy: povinné na predných sedadlách. Bezpečnostné helmy: povinné pre motocyklistov a spolujazdca. Svetla: povinnosť svietiť celý deň majú motocykle, ostatné vozidlá vo dne, ak tiahnu iné vozidlo, špeciálne vozidlá na prepravu detí alebo prepravu nebezpečného tovaru, ďalej pre prepravu veľkého či ťažkého nákladu. Výstražný trojuholník: povinný. Hasiaci prístroj: povinný. Lekárnička: povinné.

Bulharsko

Bezpečnostné pásy a detské sedačky: je povinné používať bezpečnostné pásy na predných sedadlách. Deti do 12 rokov nesmú cestovať na predných sedadlách. Helmy pre motocyklistov: vodič motocykla i jeho spolujazdec musia mať ochrannú prilbu. Osvetlenie povinné osvetlenie v noci a za zníženej viditeľnosti. Odporúča sa celodenné svícení.Mlhovky smie byť použité iba za hmly, dažďa alebo sneženia, a to súčasne s obrysovými svetlami. Motocykle svieti za jazdy stále. Výstražný trojuholník: všetky vozidlá (s výnimkou mopedov a motocyklov) musí v prípade poruchy použiť výstražný trojuholník alebo výstražné svetlá. Hasiaci prístroj: je pre všetky motorové vozidlá s výnimkou motocyklov povinný. Autolekárnička: povinné pre všetky vozidlá. Dezén pneumatík: Minimálna hĺbka je 1,6 mm. Pneumatiky s hrotmi sú zakázané.

Dánsko

Bezpečnostné pásy: v automobile je povinné používať bezpečnostné pásy všade tam, kde sú inštalované. Výnimku tvoria len osoby, ktoré sú zo zdravotných dôvodov tohto ustanovenia zbavení. Tieto osoby pri sebe musí mať lekárske potvrdenie. Bezpečnostné pásy nemusia byť použité aj v prípade, že vozidlo cúva. Detské zadržiavacie systémy: deti do 3 rokov musia sedieť v špeciálnom bezpečnostnom systéme (autosedačke), prispôsobenom ich veľkosti. Deti staršie ako 3 roky a do 135 cm musia použiť detský bezpečnostný systém prispôsobený ich veľkosti. Použitie bezpečnostných pásov môže byť kombinované s podsedákom a bezpečnostný pás alebo detskou autosedačkou. Helmy pre motocyklistov: vodičovi aj spolujazdcovi na motocykloch a mopedoch musí nosiť ochrannú prilbu. Osvetlenie: motorové vozidlá musia mať povinne rozsvietené tlmené svetlá vo dne iv noci. Hmlovky nie sú povinné, ale sú často používané – ak sa použijú, musia byť dve a súčasne s nimi musí byť aktívna aj obrysové svetlá. Hmlovky môžu byť použité len namiesto stretávacích svetiel. Výstražný trojuholník: v prípade porúch apod je povinné použiť červený výstražný trojuholník. Na diaľniciach je povinné použiť výstražné svetlá na varovanie ostatných vozidiel pred kolónou vpredu alebo pred iným nebezpečenstvom (např.nehoda). Autolekárnička: je odporúčaná. Hasiaci prístroj: je odporúčaný. Pneumatiky a hĺbka dezénu: minimálna hĺbka dezénu pneumatiky je 1,6 mm. Ostatné: vozidlá ťahajúce karavan alebo komerčné vozidlá musia byť vybavené dvoma špeciálnymi postrannými zrkadlami.

Egypt

Bezpečnostné pásy a detské zadržiavacie systémy: je povinnosť používať bezpečnostné pásy na predných sedadlách vozidla, deti pod 7 rokov veku nesmú sedieť na predných sedadlách. Detské zadržiavacie systémy nie sú povinné. Helmy pre motocyklistov: vodiči motocyklov a mopedov, musia nosiť ochrannú helmu. Osvetlenie: minimálne dve biele svetlá vpredu a jedno červené vzadu. Ďalej musí byť osvetlená poznávacia značka. Výstražný trojuholník a osvetlenie: výstražný trojuholník je povinný. Hasiaci prístroj: všetky vozidlá, vrátane motocyklov, musí mať hasiaci prístroj. Autolekárnička: nie je povinná. Pneumatiky a hĺbka dezénu: neexistujú žiadne pravidlá. Dočasne dovezené vozidlá musia byť vybavené minimálne podľa konvencie o cestnej premávke z roku 1949 (teda vybavenie podľa SR + hasiaci prístroj).

Estónsko

Bezpečnostné pásy: vodič i spolujazdec na prednom sedadle musí byť pripútaní. Helmy pre motocyklistov: motocyklisti a ich spolujazdci musia mať prilby. Svetla: všetky vozidlá musia svietiť cez deň av noci. Výstražný trojuholník a výstražné svetlá: nie sú dostupné informácie. Hasiaci prístroj: je povinný. Lekárnička: je povinná. Pneumatiky a vzorka: Od 1.12 do 1.3. povinné zimné pneumatiky so vzorkou aspoň 3 mm. Podľa poveternostných podmienok môže dôjsť k predĺženiu.

Fínsko

Bezpečnostné pásy a detské systémy: V automobile je povinné používať bezpečnostné pásy tam, kde je nimi vozidlo vybavené. Ak je niekto z lekárskych dôvodov od tohto oslobodený, musí mať pri sebe patričné ​​potvrdenie s prekladom do fínčiny. Deti mladšie ako 12 rokov, alebo menšie ako 1,5 m musia sedieť v detskom zadržiavacom systéme (autosedačka) vhodnom pre ich výšku a hmotnosť. Helmy pre motocyklistov: Vodič aj pasažier na motocykli nad 50 ccm, mopedu a snežnom skútri je povinný mať ochrannú prilbu. Svetla: Celoročne musia mať všetky motorové vozidlá pri jazde mimo obce zapnuté svetlá. Hmlovky nie sú povinné, ak sú ale použité, musí byť v páre. Ich použitie je povolené len za hmly, hustého dažďa alebo sneženia. Môžu byť použité len súčasne s stretávacími svetlami. Výstražný trojuholník a výstražné svetlá: Výstražný trojuholník je povinný. V prípade poruchy / nehody, ním musí byť vozidlo označené a trojuholník musí byť umiestnený v dostatočnej vzdialenosti za vozidlom. Výstražné svetlá sa používajú iba ak vodič indikuje ostatným hroziace nebezpečenstvo spôsobené nehodou, poruchou atď Hasiaci prístroj: Nie je pre osobné vozidlá v povinnej výbave. Autolekárnička: Nie je povinná. Pneumatiky a hĺbka dezénu: Minimálna hĺbka dezénu je 3mm na zimných a 1,6 mm na letných pneumatikách. Vodiči musia mať automobil vybavený od 1. decembra do 28. alebo do 29. februára zimnými pneumatikami. V prípade potreby je možné použiť snehové reťaze, ale nesmie sa poškodiť povrch vozovky. Ostatné: Vozidlo ťahajúce príves alebo karavan musí byť vybavené dvoma postrannými zrkadlami.

Francúzsko

Vodič i jeho spolujazdci musia používať bezpečnostné pásy (deti do 10 rokov nesmú sedieť na prednom sedadle, len na zadnom v sedačke, prispôsobené výške, ev. S podsedákom, v každom prípade pripútané). Deti do 13 kg musí byť v sedačke, v ktorej sedí proti smeru jazdy. Vodič aj spolujazdec na mopedu a motocyklu musia používať helmu. Výstražný trojuholník musí byť umiestnený najmenej 30 m za vozidlom a to tak, aby bol vidieť zo vzdialenosti 100 m Hasiaci prístroj a lekárnička nie sú pre osobný automobil povinné. Osvetlenie: Platí povinnosť používania stretávacích svetiel mimo obývanej zóny, vo dne iv noci, pre všetky motorové vozidlá s viac ako 2 kolesami, rovnako tak ako pre motocykle. Nové pravidlo o cestnej premávke upozorňuje na nutnosť používania bezpečnostných pásov aj u vodičov autobusu a nákladných vozidiel cez 3,5 t (ak sú pásy vybavená. Min hĺbka dezénu je 1,6 mm.

Chorvátsko

Bezpečnostné pásy a detské zadržiavacie systémy: Používanie bezpečnostných pásov je povinné na všetkých sedadlách, kde sú inštalované. Za nedodržanie predpisu sa udeľuje pokuta. Deti mladšie ako 12 rokov smie sedieť len na zadných sedadlách. Helmy pre cyklistov: Používanie ochrannej prilby je povinné pre vodičov motocyklov i spolujazdca. Nesmie sa voziť osoby pod 12 rokov. Výstražná vesta: Od 1.1.2006 platí pre osoby – po vystúpení z auta na ceste pri poruche alebo nehode – že musia mať na sebe výstražnú vestu. Táto povinnosť sa týka nielen automobilistov, ale aj osôb cestujúcich na motocykli! Svetlá: Je povinné svietiť vo dne i v noci. Je povinné voziť sadu náhradných žiaroviek. Výstražný trojuholník: Všetky motorové vozidlá (okrem motocykla) musia mať výstražný trojuholník. Vozidlo s prívesom musí mať dva. Autolekárnička: Všetky vozidlá musia byť takisto vybavené autolekárničkou (s výnimkou motocyklov). Ďalej je povinnosťou mať ťažné lano, náhradné pneumatiku. Komerčné vozidlá musia mať hasiaci prístroj.

Írsko

Vodič motocykla a mopedu rovnako ako jeho spolujazdec musia nosiť ochranou prilbu. Používanie bezpečnostných pásov je povinné na predných aj zadných sedadlách (pokiaľ je nimi vozidlo vybavené). Deti do 12 rokov nesmú sedieť na prednom sedadle ak nemajú vhodný špeciálny bezpečnostný systém upravený na ich veľkosť.

Island

Vodič aj spolujazdec na motocykli musí mať ochrannú prilbu. Je povinné používať bezpečnostné pásy na predných i na zadných sedadlách. Deti musia byť chránené buď bezpečnostnými pásmi alebo bezpečnostné sedačkou. Vozidlo musí byť vybavené výstražným trojuholníkom a musí mať funkčnú varovnú svetelnú signalizáciu. Autobusy musia byť vybavené potrebami pre prvú pomoc a musí mať hasiaci prístroj. Pneumatiky musia mať minimálnu hĺbku 3 mm. Vo dne iv noci je povinné jazdiť s rozsvietenými tlmenými svetlami.

Taliansko

Vozidlá zahraničných návštevníkov musí byť vybavená podľa Konvencie o cestnej doprave z roku 1949 alebo 1968. Bezpečnostné pásy a detské autosedačky Použitie bezpečnostných pásov je povinné aj na zadných sedadlách, ak sú nimi vybavené). Nerešpektovanie tohto nariadenia sa postihuje pokutou 32,80-131,20 eur. Deti do 12 rokov a do 150 cm výšky musí používať ochranný systém (bezpečnostný pás alebo sedačku). Deti mladšie ako 3 rokov môžu cestovať v zadnej časti automobilu bez ochranného systému, pokiaľ ním automobil nie je vybavený iba ak sú sprevádzané osobou staršou 16 rokov. Helmy pre motocyklistov Motocyklista i jeho spolujazdec musia mať ochrannú prilbu. Výstražný trojuholník Je nutné mať výstražný trojuholník, inak hrozí pokuta. Trojuholník musí byť umiestnený najmenej 50 m od vozidla (na diaľnici 100 m) a najmenej 1 m od krajnice. Reflexné vesty Je povinnosťou nosiť reflexnú vestu vždy už pri vystúpení z vozidla mimo obce (oprava vozidla, zastavenie vozidla pri krajnici a pod). Reflexná vesta by mala byť oranžová, žltá alebo červená, podľa EN471. Toto ustanovenie neplatí pre motocykle, alebo mopedy a pri státí v zastavanej ploche. Talianska polícia nekontroluje u turistov, či majú vestu v povinnej výbave, ale pokutuje je, ak vystúpia z vozidla mimo obývanú zónu bez nej. Svetla Všetky motorové vozidlá musia byť vybavené bielymi a žltými svetlami vpredu a červenými vzadu. V tuneli je svietenie povinné. Povinne musia svietiť všetky vozidlá na diaľniciach. Zadné svetlá do hmly sa môžu používať iba pri viditeľnosti nižšej než 50m. Mopedy a motocykle sú povinné svietiť vždy Dezén pneumatík Minimálna hĺbka dezénu je 1,6 mm.

Izrael

Bezpečnostné pásy Okrem osôb, ktorým vadí pásy zo zdravotných dôvodov, sú pásy povinné pre všetkých vodičov a spolujazdca na všetkých sedadlách. Tento predpis platí aj pre automobily registrované v zahraničí. Deti do štyroch rokov musia byť upevnené v zodpovedajúcom špeciálnym bezpečnostným zariadení, a to aj na zadných sedadlách. Osoby mladšie ako 17 rokov nesmú sedieť na prednom sedadle. Helmy pre motocyklistov Motocyklisti a vodiči skútrov sú povinní na všetkých cestách používať ochrannú helmu. Vodiči do 18 rokov nesmú voziť spolujazdca. Svetla Používanie svetiel sa riadia Konvenciou o cestnej doprave z roku 1949. Všetky idúce vozidlá musia mať po celých 24 hodín zapnuté stretávacie svetlá. Svetlá môžu byť v noci vypnutá, ak vozidlo stojí na dostatočne osvetlenom mieste. Hasiaci prístroj Povinný v súkromnom vozidle. Lekárnička Povinná. Hĺbka dezénu pneumatiky Minimum 2 mm. Reflexné prúžky Všetky vozidlá, či už sú registrované v Izraeli, alebo v zahraničí, musí mať na zadných nárazníkoch odrazové prúžky. V prípade osobných automobilov musia byť tieto prúžky (5 cm x 40 cm) umiestnené na oboch koncoch zadného nárazníka. Pre motocykle, nákladné automobily a návesy platia zvláštne pravidlá. Spätné zrkadlá Spätné zrkadlo je povinné pre mopedy a motocykle. Výstražný trojuholník Trojuholník je odporúčaný, ale pre návštevníkov nie je povinný. Používanie výstražných svetiel je povolené.

Jordánsko

Pre návštevníkov platia rovnaké predpisy ako pre rezidentný občanov. Motocyklisti musia používať ochrannú helmu. Používanie bezpečnostných pásov je povinné, neexistujú žiadne pravidlá týkajúce sa detských zadržiavacích systémov. Ak vozidlo stojace alebo parkujúce na vozovke ohrozuje prevádzku, vodič musí buď zapnúť výstražné svetlá alebo v rozumnej vzdialenosti od vozidla umiestniť výstražný trojuholník. Všetky vozidlá musia byť vybavené hasiacim prístrojom. Autolekárnička nie je povinná. Všetky motorové vozidlá a ťahané prívesy musia mať minimálnu hĺbku dezénu pneumatiky 2 mm.

Kanada

Používanie bezpečnostných pásov je vo všetkých provinciách pre vodiča a všetky spolujazdca povinné. Detské bezpečnostné systémy sú povinné pre deti do 6 rokov. (V týchto provinciách len pre deti do 5 rokov: Manitoba, New Brunswick a Quebec alebo do váhy 18 kg v Manitobe a Quebecu). Bezpečnostné prilby sú povinné pre vodičov mopedov, skútrov, motocyklov a ich spolujazdca. Pre dvojstopové motorové vozidlá je v týchto provinciách povinné osvetlenie vozidiel aj počas dňa: Alberta, Manitoba, Newfounland, Ontario, Ostrov Princa Edwarda, Quebec a Yukon. Pre osobné vozidlá nie je povinný ani hasiaci prístroj ani autolekárnička.

Litva

Bezpečnostné pásy: vodič a jeho spolujazdec musia byť pripútaní. Deti mladšie ako 12 rokov a menšie ako 150 cm musia byť prepravované v detskej autosedačke a nesmie sedieť vpredu vedľa vodiča, s výnimkou detskej autosedačky uspôsobené na prepravu na prednom sedadle. Helmy pre motocyklistov: motocyklista a jeho spolujazdec musia mať prilbu. Svetla: v zime musia všetky motorové vozidlá svietiť ako v noci, tak aj vo dne, v období od 1. septembra do 1. apríla. Mopedy a motocykle musia svietiť celý deň po celý rok. Výstražný trojuholník: výstražný trojuholník a výstražné svetlá sú povinné. Hasiaci prístroj: hasiaci prístroj musí byť v povinnej výbave. Lekárnička: lekárnička musí byť v povinnej výbave.

Lotyšsko

Bezpečnostné pásy a detská sedačka: vodič a jeho spolujazdec sa musí pripútať bezpečnostným pásom. Deti nižšie ako 150 cm a mladšie ako 12 rokov musia sedieť v detskej sedačke (záleží na veľkosti dieťaťa) alebo na podsedáku s bezpečnostným pásom. Helmy pre motocyklistov: vodičovi a spolujazdcovi musí nosiť helmu. Svetla: všetky vozidlá musia mať rozsvietené svetlá celý deň a noc. Výstražný trojuholník: je povinný vo výbave. Hasiaci prístroj: je nutný vo výbave aspoň jeden. Dva hasiace prístroje musia mať autobusy a vozidlá cez 5t. Autolekárnička: je nutná vo výbave. Dve lekárničky musí mať autobusy, ktoré majú viac ako 25 sedačiek. Pneumatiky a hĺbka dezénu: minimálna hĺbka dezénu pneumatiky pre vozidlá do celkovej hmotnosti 3,5 t je 1,6 mm.

povinna vybava v zavranici

Luxembursko

Helma pre motocyklistov: vodič a jeho spolujazdec na motocykli či mopedu musí mať ochrannú prilbu. Minimálny vek pre pasažiera na motocykli je 12 rokov. Bezpečnostné pásy a detské sedačky: je povinné používať bezpečnostné pásy na všetkých miestach, kde je nimi vozidlo vybavené. Deti do 12 rokov alebo osoby menšie ako 1,50 m môžu sedieť na prednom sedadle ak sú umiestnené v špeciálnom bezpečnostnom systéme, upravenom na ich veľkosť. Na zadných sedadlách musia, pokiaľ tu tiež nie je inštalovaný špeciálny bezpečnostný systém, používať bezpečnostné pásy. Výstražné signály: každé vozidlo (okrem motocykla) musia, ak je imobilný, použiť na ceste varovnú signalizáciu. Buď môže ísť o varovný trojuholník alebo o varovné osvetlenie. Výstražný trojuholník musí byť umiestnený na kraji vozovky 100 m za vozidlom, na diaľnici to potom musí byť 200 -300 m za vozidlom. Svetla: motocykle musia jazdiť s rozsvieteným svetlom ako vo dne, tak v noci. Vozidlá musia pri zlej viditeľnosti použiť tlmené svetlá. Zadné červené hmlovky môžu byť použité iba ak je viditeľnosť pod 50 m V obytnej zóne je nutné aj v noci používať iba stretávacie svetlá. Hĺbka dezénu: minimálna hĺbka dezénu pneumatiky je 1,6 mm. Lekárnička: nie je povinná. Hasiaci prístroj: je povinný len pre autobusy a autokary.

Maďarsko

Vodič motocykla a jeho spolujazdec musia mať ochrannú prilbu. Je povinné používať bezpečnostné pásy na predných sedadlách. Pri jazde mimo obce na všetkých sedadlách, ktoré sú pásmi vybavené. Deti do 12 rokov a osoby menšie 150 cm nesmie pri jazde sedieť na predných sedadlách, ak vozidlo nie je vybavené špeciálnym bezpečnostným systémom pre tieto účely. Na takomto sedadle potom nesmie byť airbag. Hĺbka dezénu pneumatík musí byť minimálne 1,6 mm. Počas jazdy nesmie byť používané mobilný telefón. Pri jazde mimo obec je povinné osvetlenie všetkých motorových vozidiel vr. diaľnice. Povinný výstražný trojuholník. Osobné vozne nemusia mať hasiaci prístroj. Povinná lekárnička.

Macedónsko

Vodič motocykla / mopedu rovnako ako jeho spolujazdec musia mať ochrannú prilbu. Používanie bezpečnostných pásov je povinné na predných aj zadných sedadlách, ak sú nainštalované. Deti do 12 rokov nesmú sedieť na prednom sedadle. Do povinného vybavenia vozidla patrí červený trojuholník (dva trojuholníky ak je ťahaný príves alebo pre nákladný automobil); sada náhradných sviečok; Autolekárnička. Hasiaci prístroj je povinný pre autobusy a nákladné vozidlá. Minimálna hĺbka dezénu pneumatík je u osobných vozidiel 1mm, u autobusov a nákladných vozidiel 2 mm. V čase od 15. novembra do 15. Marca musia mať všetky motorové vozidlá nasledujúce zimné vybavenie: vozidlo musí byť vybavené radiálnymi pneumatikami na všetkých štyroch kolesách alebo snehovými pneumatikami na riadiacich kolesách snehové pneumatiky musia mať minimálnu hĺbku dezénu 4 mm, ak sú všetky štyri pneumatiky letné, musí byť pre riadiace kolesá snehové reťaze, ktoré budú v prípade potreby použiť, autobusy a nákladné vozidlá musia voziť lopatu (dočasne dovezené vozidlá musí korešpondovať s minimálnym vybavením podľa konvencie o cestnej premávke z roku 1949). Svetla: všetci vodiči musia používať stretávacie svetlá aj za dňa po celý rok. Kolesá musia byť vybavené svetlami a reflektory. Cyklista je povinný nosiť ochrannú helmu.

Nemecko

Vodič mopedu, motocyklu a jeho spolujazdec musia nosiť ochrannú prilbu. Za nedodržanie sa udeľuje pokuta, ak sú zo zdravotných dôvodov udelené výnimky, je nutné špeciálne povolenie od kompetentných úradov. Použitie bezpečnostných pásov je povinné na predných aj zadných sedadlách, ak sú inštalované. Za neuposlúchnutie tohto predpisu sa udeľuje pokuta 30 eur (nevzťahuje sa na vodiča taxi, poštárov idúci od domu k domu, vodičov idúcich krokom – keď vozidlo parkuje alebo sa otáča; na osoby zbavenej predpisu zo zdravotných dôvodov; na osoby do 1,50 m, pre ktoré je poloha zakotvenie pásu taká, že nie je dosiahnuté ochranného efektu). Deti môžu cestovať na zadných sedadlách bez zádržného systému, ak by všetky pásy už boli použité. Tieto pravidlá platia aj pre vozidlá registrované v cudzine (teda napr.v ČR). Pre našich motoristov idúci do Nemecka, neplatí povinnosť dovybaviť vozidlo špeciálnym zadržiavacím systémom pre deti, ak je však tento systém k dispozícii, musí samozrejme byť použitý. Pokuta za nepoužitie takéhoto detského zadržiavacieho systému je 40 eur. Deti menšie ako 150 cm musia používať detský záchytný systém. V prípade, že takýto systém nie je vo vozidle inštalovaný, nesmie vozidlo prevážať deti do 3 rokov a staršie deti nesmú sedieť na prednom sedadle. Každé motorové vozidlo registrované v Nemecku (s výnimkou motocyklov a vozidiel invalidov) musia byť vybavené výstražným trojuholníkom. U vozidiel registrovaných v cudzine sa toto riadi predpismi ich krajiny. V prípade potreby musí byť trojuholník umiestnený 100 m za vozidlom (200 m na diaľnici). Hĺbka dezénu pneumatiky musí byť minimálne 1,6 mm. V zimnom období musí vybavenie auta zodpovedať poveternostným podmienkam. V ostrekovačmi musí byť nemrznúca zmes, na úsekoch ciest pokrytých snehom alebo ľadom môžu jazdiť len autá so zimnými pneumatikami / označenie M + S alebo snehová vločka / s hĺbkou vzorky min. 4 mm. V označených úsekoch musia byť použité snehové reťaze. platí to aj pre autá s pohonom všetkých 4 kolies. Motocykle a mopedy musia jazdiť aj vo dne s rozsvietenými stretávacími svetlami. V tuneli musí mať vozidlá rozsvietené svetlá.

Holandsko

Ochranná prilba pre motocyklistov Vodič motocykla a jeho spolujazdec musia mať ochrannú prilbu. Bezpečnostné pásy a systémy pre deti Na predných sedadlách automobilu je povinné používať bezpečnostné pásy. Deti do 12 rokov a osoby menšie ako 150 cm nesmú sedieť na predných sedadlách, pokiaľ nemajú špeciálne upravenú a schválenú sedačku na svoju veľkosť. Neexistuje výnimka ani u vozidiel, ktoré nemajú zadné sedadlá. Deti do 3 rokov musia mať špeciálnu autosedačku na zadných sedadlách, deti od 3 do 12 rokov musia mať vhodný bezpečnostný systém zodpovedajúci ich veľkosti. Ak ním nie je auto vybavené musia používať bezpečnostné pásy. Medzi povinné vybavenie patrí tiež varovný trojuholník. Ak vozidlo parkuje v noci a nie je dostatočne osvetlené musí použiť varovný trojuholník. Hasiaci prístroj a lekárnička nie sú povinné. Svetla Podľa podmienok Konvencie 1949, Annex 6, časť II. Hmlovky nie sú povinné. Hĺbka dezénu Minimálna hĺbka dezénu pneumatiky je 1,6 mm.

Nórsko

Vodiči aj pasažieri na motocykloch aj na mopedoch musia nosiť ochranné prilby. Vo vozidle je povinné používať bezpečnostné pásy na všetkých miestach, kde je nimi vozidlo vybavené. Pasažieri, ktorí sú od používania pásov zo zdravotných dôvodov oslobodení, musí pri sebe mať lekárske potvrdenie o tejto výnimke. Ak by sa to malo týkať vodiča vozidla, musí byť toto potvrdenie preložené do nórčiny. Deti do 4 rokov musia byť zabezpečené v špeciálnom bezpečnostnom systéme zodpovedajúcim ich veku. Deti staršie ako 4 rokov musia používať detský záchytný systém alebo bezpečnostné pásy. Všetci vodiči musia mať pri jazde vo dne zapnuté tlmené svetlá (v obci aj mimo obce). Minimálna hĺbka dezénu pneumatík je 1,6 mm; u zimných 3mm. Vozidlo ťahajúce karavan, musí byť vybavené špeciálnymi postrannými zrkadlami. Vodič nesmie počas jazdy telefonovať bez použitia sady hands-free. Výstražný trojuholník je povinný pre všetky vozidlá okrem motocyklov. Umiestňuje sa len ak vozidlo nie je dobre viditeľný. Hasiaci prístroj nie je povinný, ale odporúčaný. Lekárnička nie je povinná, ale odporúčaná. Povinná postranné zrkadlá. V Nórsku vyšiel zákaz používania prístrojov detekujúcich policajné radary. K povinnému vybaveniu patrí reflexná vesta umiestnená v dosahu vodiča.

Poľsko

Ochranná prilba pre motocyklistov Vodič motocykla i mopedu a jeho spolujazdec musia nosiť ochrannú helmu. Deti do siedmich rokov smie jazdiť na motocykli alebo mopede bez ochrannej prilby v prípade, že rýchlosť neprekročí 40 km / h Bezpečnostné pásy a systémy pre deti Používanie bezpečnostných pásov je povinné pre vodičov a cestujúcich na predných sedadlách všetkých vozidiel, používanie bezpečnostných pásov na zadných sedadlách je povinné pri vozidlách, ktoré sú nimi na zadných sedadlách vybavená. Deti mladšie ako 12 rokov a menšie ako 150 cm musia byť v osobnom automobile prevážané iba v schválenom zadržiavacom zariadení pre deti dieťa vo veku do 12 rokov a vyššie ako 150 cm musia použiť bezpečnostný pás pre dospelých. Tieto osoby sú vyňaté z povinnosti používať bezpečnostné pásy: vodiči taxi služby tehotné ženy držitelia lekárskeho potvrdenia. Výstražný trojuholník Vodiči všetkých vozidiel (s výnimkou motocyklov a vozidiel, ktoré neprekročí rýchlosť 25 km / h) musí v prípade potreby použiť výstražný trojuholník. Na normálnej ceste musí byť umiestnený vo vzdialenosti 30-50 m za vozidlom tak, aby bol dobre viditeľný; na diaľnici potom 100 m za vozidlom; v obci sa umiestňuje za vozidlo do vzdialenosti nepresahujúcej 1 meter alebo priamo na vozidlo. Ťahanie vozidiel Nepojazdné vozidlo môže byť ťahané, musia mať umiestnený výstražný trojuholník na ľavej zadnej strane vozidla. V noci alebo za zníženej viditeľnosti musí byť navyše zapnuté obrysové svetlá. Dezén pneumatík Minimálna hĺbka dezénu pneumatík je 1,6 mm. Svetla Všetky motorové vozidlá musia jazdiť so zapnutými stretávacími svetlami alebo svetlami pre denné svietenie aj počas dňa. Hasiaci prístroj a lekárnička Sú povinné pre os. autá registrovaná v Poľsku

Portugalsko

Vodič aj jeho spolujazdec je povinný na motocykli používať ochrannú prilbu. Deti do 7 rokov nesmú cestovať na motocykli. Používanie bezpečnostných pásov vozidla je povinné pre všetkých cestujúcich. Deti do 12 rokov a 150 cm nesmú cestovať na prednom sedadle ak nemajú špeciálnu bezpečnostnú sedačku pre tieto účely a ak vozidlo nemá iba dve sedadlá. Deti do 3 rokov môžu cestovať na prednom sedadle, ak majú pripútanú bezpečnostnú sedačku, v ktorej je dieťa uložené v protismere a ak je vypnutý airbag. Pokuty sa pohybujú medzi 120 a 600 eur. Všetky vozidlá (okrem motocyklov) musí byť vybavená varovným trojuholníkom. Trojuholník musí byť použitý v týchto prípadoch: vo dne, ak stojace vozidlo alebo iná prekážka nie je vidieť zo vzdialenosti min. 100 m kedykoľvek v noci pri prekážke na ceste. Trojuholník musí byť umiestnený najmenej 30 m za vozidlom tak, aby bol vidieť zo vzdialenosti min. 100 m Pneumatiky musia mať hĺbku drážky najmenej 1,6 mm. Prívesy musia byť vybavené žltým rovnostranným trojuholníkom (strana dlhá 20 cm) na štvorcovom podklade modrej farby (str. 25 cm). Povinnosť reflexné vesty pre vodiča alebo inú osobu vystupujúce z vozidla na diaľnici aj mimo nej kvôli bezpečnosti (napr. oprava vozidla a pod) Na ceste z Alveiro do Vilar Formoso na španielskej hranici je nutné jazdiť s rozsvietenými tlmenými svetlami.

Rakúsko

Bezpečnostné pásy Pre motorové vozidlá sa zahraničnou štátnou poznávacou značkou platí, že použitie bezpečnostných pásov je povinné na všetkých sedadlách, ak sú nimi tieto vozidlá vybavené. Pri nedodržaní tohto predpisu je udeľovaná pokuta 35 až 72 eur. Vodič motorového vozidla je povinný každé dieťa zabezpečiť jeho veku a váhe zodpovedajúcemu bezpečnostnému zariadeniu. To znamená, že každé dieťa do 14 rokov a menšie ako 150 cm musí byť zaistené svojim vlastným bezpečnostným zariadením, a to aj na zadných sedadlách. Osoba staršia ako 14 rokov, ale menšie ako 150 cm už nemusí byť v špeciálnom bezpečnostnom systéme, napriek tomu je to odporúčané. Ak by trojbodový bezpečnostný pás zasahoval i dieťaťu staršiemu ako 14 rokov cez krk, musí byť použitý detský záchytný systém aj v tomto prípade. Osoba mladšia ako 14 rokov, ale väčšie ako 1,50 m, smie použiť bezpečnostné pásy pre dospelých. Na jednom sedadle sa môže prepravovať iba jedno dieťa. Výnimočne môže použiť 3-bodové bezpečnostné pásy pre dospelých osoba, ktorá je vyššia než 135 cm a pás jej nejde cez krk. Bezpečnostné prilby Helmy sú povinné pre vodiča aj spolucestujúcich na motocykli. Svetla Stretávacie svetlá alebo svetlá pre denné svietenie musí byť používaná trvalo vždy, keď je motorové vozidlo v pohybe. Hmlovky sú povolené len za zlej viditeľnosti pri hmle, daždi alebo padajúcom snehu. Výstražný trojuholník Je povinný pre všetky vozidlá. Lekárnička Je povinná. Vzorka pneumatík Min hĺbka dezénu je 1,6 mm u osobných vozidiel, pri nákladných 2 mm a 1 mm u mopedu. Zimné pneumatiky Pre osobné autá nebude v zimnom období platiť v budúcom roku povinnosť používania zimných pneumatík.

Iba pre nákladné vozne bolo rozhodnuté nasledujúce: Konkrétne musí vodič nákladného auta alebo konštrukčne na tejto báze postavená vozidlá od 3,5 tony najvyššieho povoleného zaťaženia mať na všetkých kolesách hnacích náprav v období od 15. novembra do 15. marca zimné pneumatiky. V tomto období tiež musí mať k dispozícii pre minimálne dve hnacie kolesá snehové reťaze. Reflexné vesty: sú povinné pre vodičov všetkých dvojkolesových vozidiel. Vodič ju musí mať v kabíne vozidla a oblieka si ju v prípade, že opúšťa vozidlo (nehoda, oprava a pod) na diaľniciach, rýchlostných cestách a mimo obce a pri umiestňovaní výstražného trojuholníka po nehode. Reflexné vesty musia zodpovedať EÚ norme 471, to znamená, že sú vyrobené z farebného, ​​fluorescenčného materiálu (farba oranžová, červená alebo žltá) s 2 alebo viac reflexnými pruhmi. Toto opatrenie sa netýka spolujazdcov, vodičov mopedov a motocyklov, ale aj im sa vesta odporúča.

 

Rumunsko

Bezpečnostné pásy Ich použitie je povinné na predných aj zadných sedadlách, pokiaľ je nimi auto vybavené. Deti do 12 rokov nesmú počas jazdy sedieť na prednom sedadle. Bezpečnostné prilby Pre vodiča a spolujazdca na motocykli nad 50 ccm je povinná prilba. Výstražný trojuholník Každé vozidlo (okrem motocyklov) musí byť vybavené varovným trojuholníkom av prípade nehody, poruchy apod musí byť použitý. Povinná je aj autolekárnička a hasiaci prístroj. Hĺbka dezénu Minimálna hĺbka drážky pneumatiky je 1,5 mm. Osvetlenie Motocykle i autá musia svietiť stretávacím svetlom 24 hodín denne.

Rusko

Bezpečnostné pásy sa musia používať všade vo vozidlách, kde sú nainštalované. Je zakázané prevážať dieťa pod 12 rokov veku na prednom sedadle, ak tu nie je špeciálna detská autosedačka, ďalej sa nesmie prevážať takéto dieťa na zadnom sedadle motocykla. Helmy pre motocyklistov sú povinné. Motocyklisti sú povinní svietiť 24 hodín denne. Výstražný trojuholník musí byť vo výbave každého vozidla, rovnako ako lekárnička a hasiaci prístroj.

Grécko

Motocyklista a jeho spolujazdec musia mať ochrannú prilbu. U automobilov je na predných sedadlách povinnosť používať bezpečnostné pásy. Ak je niekto zo zdravotných dôvodov oslobodený od používania bezpečnostných pásov, musí mať pri sebe lekárske potvrdenie s prekladom do gréčtiny. Deťom do od 3 rokov a do 150 cm je zakázané sedieť pri jazde na prednom sedadle, musí používať detský zádržný systém. Všetky vozidlá musia byť vybavené výstražným trojuholníkom, ktorý musí byť v prípade poruchy umiestnený 100 m za vozidlom. Všetky vozidlá (teda registrované v Grécku alebo v zahraničí) musia byť vybavené výstražným trojuholníkom a hasiacim prístrojom. Snehové reťaze môžu byť používané v prípade, že vozovka je pokrytá snehom či ľadom.

Slovinsko

Bezpečnostné pásy Používanie bezpečnostných pásov je povinné na predných i zadných sedadlách osobného auta (ak sú inštalované), a to mimo obce aj v obci. Deti do dvanástich rokov a menšie ako 1,50 m musia mať špeciálny zádržný systém. Deti do 12 rokov a do 18 rokov, ak sú menšie ako 150 cm, nesmú sedieť na prednom sedadle a nesmú byť prevážané na motocykloch. Na zadných sedadlách sú detské sedačky povinné. Výstražný trojuholník Výstražný trojuholník je povinný. V prípade potreby musí byť za vozidlom a to vo vzdialenosti do 50 m V prípade, že sa jedná o vozidlo kombinovanej, musí byť umiestnený jeden vedľa druhého (sú teda nutné dva trojuholníky). Ak je vozidlo ťahané, jeden trojuholník musí byť viditeľne umiestnený vzadu vo vozidle ťahanom a druhý v prednej časti vozidla ťažného. Vozidlo s prívesom musí mať dva trojuholníky. Vodič musí mať sadu náhradných žiaroviek a poistiek pre svoje vozidlo. Autolekárnička je povinná pre všetky motorové vozidlá, ktoré majú viac ako dve kolá. Hasiaci prístroj je povinný len pre vodičov autobusov a nákladných vozidiel. Používanie ochrannej prilby je povinné pre vodiča motocykla / mopedu i spolujazdca, rovnako tak však aj pre cyklistov mladších ako 14 rokov. Svetla Všetky motorové vozidlá musia mať aj vo dne zapnuté tlmené svetlá. Ak je znížená viditeľnosť na 50 a menej metrov, je povinné používať hmlovky. Pri jazde je zakázané používať mobilný telefón. Minimálna hĺbka dezénu pneumatík je 1 mm. Motorové vozidlá musia mať v období od 15.11.do 15.3.běžného roku a tiež mimo tohto obdobia pri zimných jazdných podmienkach zimné vybavenie. Pod pojmom zimné vybavenie sa rozumie: zimné pneumatiky na všetkých kolesách s minimálnou hĺbkou dezénu 3 mm alebo letné pneumatiky na všetkých kolesách + snehové reťaze so sebou v kufri vozidla. V oboch prípadoch musí byť minim. hĺbka vzorky 3 mm. Vozidlá nad 3,5 t musia mať zimné pneumatiky min. na poháňanej náprave alebo letné pneumatiky na všetkých 4 kolesách + snehové reťaze v kufri auta. Toto opatrenie sa aplikuje aj na vozidlá s cudzou ŠPZ, ale len za nepriaznivých zimných podmienok (sneženie, poľadovica a pod). Kontroly sú vykonávané hneď na hraničných priechodoch. V prípade zistených nedostatkov môže byť zabránené vjazdu na územie Slovinska. Na vozidle musí byť označenie SK, v prípade zapožičaného vozidla sa vyžaduje overené potvrdenie vlastníka o zapožičanie vozidla.

Srbsko

Helma pre motocyklistov Vodič motocykla alebo mopedu a jeho pasažier musí používať ochrannú prilbu. Bezpečnostné pásy Je povinné používať bezpečnostné pásy na všetkých miestach, kde je nimi vozidlo vybavené. Deti do 12 rokov nesmú sedieť na prednom sedadle automobilu. Výstražný trojuholník Všetky motorové vozidlá (okrem motocyklov) musí byť vybavená varovným trojuholníkom. Vozidlo s prívesom musí mať dva tieto trojuholníky. Trojuholník musí byť použiť kedykoľvek, kedy je vozidlo nepojazdné a stojí na ceste. Trojuholník musí byť umiestnený vo vzdialenosti zaručujúce bezpečnosť a dostatočnú viditeľnosť a to najmenej 50 m za vozidlom. V prípade, že sa jedná o vozidlo s prívesom alebo kombinované vozidlo, musia byť umiestnené dva trojuholníky – jeden za druhým. Ak je vozidlo ťahané, jeden trojuholník musí byť umiestnený na zadnej časti ťahaného vozidla a druhý musí byť v prednej časti ťažného vozidla. Autolekárnička Autolekárnička je povinná pre všetky motorové vozidlá (s výnimkou mopedov). Hĺbka dezénu Minimálna hĺbka vzorky pneumatík je 1 mm pre osobné automobily a 2 mm pre nákladné vozidlá a autobusy. Motocyklisti sú povinní svietiť mimo obce aj vo dne. Všetci motoristi sú povinní svietiť pri viditeľnosti nižšia ako na 200 m mimo obce a 100 mv obci (vo dne aj v noci). Hmlovky nie sú povinné, ale ak sú zapnuté, musia byť dve, farby bielej alebo žltej. Používajú sa súčasne s stretávacími svetlami.

Španielsko

Ochranná prilba je povinná pre vodiča aj spolujazdca na motocykli s obsahom nad 125 ccm. Je povinné používať bezpečnostné pásy na predných aj zadných sedadlách, ak je nimi vozidlo vybavené. Každé vozidlo musí byť vybavené úplnou sadou náhradných žiaroviek. Deti do 12 rokov a 135 cm musia používať detský zádržný systém. Vozidlá registrované v Španielsku musí mať v základnom vybavení dva výstražné trojuholníky. Na vozidlá registrované v cudzine sa tento predpis nevzťahuje (pre vozidlá registrované na území SR teda rovnako ako u nás iba jeden výstražný trojuholník). Minimálna hĺbka drážky pneumatiky je 1,6 mm Vodič, ktorý riadi s okuliarmi, musí byť vybavený náhradnými okuliarmi. Sú zakázané radarové detektory a varovné signály medzi vodičmi. Vodiči a / alebo spolujazdcovi sú povinní nosiť reflexnú vestu, ak vystúpi z vozidla na vozovku.

Švédsko

Bezpečnostné pásy a detské zadržiavacie systémy Ich použitie je povinné. Ak sú aj na zadných sedadlách, je nutné ich použiť. Pásy nemusí používať iba osoby zo zdravotných dôvodov. Dieťa do 7 rokov musia mať špeciálny detský zádržný systém. Helmy pre motocyklistov Sú povinné pre vodiča aj spolujazdca na motocykli alebo mopede. Ich použitie sa vzťahuje aj na osoby vo vozíku. Svetla Dočasne dovezené vozidlá do Švédska musí byť vybavená minimálne podľa požiadaviek Viedenskej konvencie z roku 1968. Všetky motorové vozidlá musia mať rozsvietené tlmené svetlá po celý rok vo dne iv noci. Výstražný trojuholník Je povinný aj pre návštevníkov krajiny. Pri potrebe musí byť umiestnený min. 50m za vozidlom .. Hasiaci prístroj Nie je povinný, ale odporúča sa. Lekárnička Odporúča sa, ale nie je povinná. Hĺbka dezénu Min je 1,6 mm. V zime, od 1.12. do 31.3., sú povinné zimné pneumatiky (s alebo bez hrotov), ​​pokiaľ je na vozovkách sneh alebo ľad. Odporúča sa min. hĺbka dezénu 3 mm.

Švajčiarsko

Bezpečnostné pásy a detské zadržiavacie systémy Použitie bezpečnostných pásov je povinné pre vodiča a spolujazdca staršie 12 rokov na predných aj zadných sedadlách (pokiaľ je nimi vozidlo vybavené). Od 1. januára 2002 je povinnosť pre deti vo veku: do 7 rokov používať detský zádržný systém, medzi 7 a 12 rokmi používať špeciálny detský záchytný systém alebo bezpečnostný pás. Helmy pre motocyklistov Bezpečnostné prilby pre motocyklistov sú povinné. Svetla Je povinné osvetlenie motorových vozidiel aj počas dňa. Výstražný trojuholník Každé motorové vozidlo musí byť vybavené výstražným trojuholníkom, ktorý musí byť umiestnený na ľahko dostupnom mieste (nie v kufri auta). Táto povinnosť platí aj pre cudzincov, ale typ trojuholníka sa môže od švajčiarskeho typu rôzniť. V prípade potreby musí byť umiestnený najmenej 50 m za vozidlom na normálnych cestách a 100 m na vysokorýchlostných cestách. Ak je vozidlo v núdzovej zóne, trojuholník musí byť umiestnený na pravej strane zóny. Ak vozidlo stojí v zóne určenej pre pokazená auta, výstražný trojuholník nie je povinný. Hasiaci prístroj Nie je povinný pre osobné vozidlá, ale odporúča sa. Lekárnička Odporúča sa, ale nie je povinná pre osobné vozidlá. Hĺbka dezénu Hĺbka dezénu pneumatiky sa riadi podľa predpisov krajiny registrácie vozidla, tj pre slovenských motoristov 1,6 mm. Zaparkované vozidlá Na neosvetlených verejných miestach musia byť zapnuté obrysové svetlá a koncové svetlá. V obci-osobné automobily a ľahké dodávky bez prívesu, do 6 m dĺžky a 2 m šírky, môžu byť osvetlená parkovacími svetlami iba na bočnej strane privrátenej k stredu cesty. Zapnuté svetlá nie sú povinné, ak vozidlo parkuje v mieste s dobrým pouličným osvetlením alebo na povolených parkovacích miestach patrične označených.

Turecko

Vodič motocykla a jeho spolujazdec musia nosiť ochranou prilbu. Je povinné používať na predných sedadlách bezpečnostné pásy. Každé vozidlo musí byť vybavené dvoma červenými varovnými trojuholníky. V prípade potreby by mal byť jeden umiestnený pred vozidlom a druhý za vozidlom v smere prichádzajúcich vozidiel. Všetky vozidlá musia byť vybavené autolekárničkou a hasiacim prístrojom (s výnimkou motocyklov).

Veľká Británia a Severné Írsko

Vodič aj spolujazdec na motocykli a mopedu musí nosiť ochrannú prilbu. Vo vozidle sa musia používať bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách, kde sú inštalované. Ak je niektorá osoba oslobodená z lekárskych dôvodov od používania bezpečnostných pásov, musí získať patričné ​​potvrdenie pri príchode. Potvrdenie vydané v cudzine nie je vo Veľkej Británii platné. Deti do 3 rokov veku musí byť zaistené v špeciálnom detskom zadržiavacom systéme. Deti od 3 do 14 rokov veku a osoby menšie ako 1,35 m musia byť zabezpečené buď v detskom zadržiavacom systéme, alebo použiť pásy (na miestach, kde je nimi vozidlo vybavené). Deti od 14 rokov a osoby väčšia ako 1,35 m musia používať bezpečnostné pásy, ak nesedí na miestach nevybavených bezpečnostnými pásmi, pokiaľ nie sú všetky bezpečnostné pásy využívané inými osobami a ak nie sú oslobodení od nosenia bezpečnostných pásov. Výstražný trojuholník nie je povinný. Pri jeho použití by však mal byť umiestnený minimálne 45 m za vozidlom. Upozornenie: na diaľnici sa v prípade poruchy nesmie použiť výstražný trojuholník, na ostatných cestách áno a umiestňuje sa 45m od miesta nehody. Min hĺbka dezénu je 1,6 mm.

Zdieľaj článok:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Časový limit je vyčerpaný. Znova načítajte kód CAPTCHA.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.